top_start
MENU GŁÓWNE
INNE
INFORMACJE
OSP Gilowice
43-227 Gilowice
ul. Korfantego 70
tel. 448-75-55
Wspieramy!!!

Reklamy
Rodzaje gaśnic

Gaśnica proszkowa

W zależności od typu (BC,ABC, inne) gaszenie rozlanych cieczy palnych, urządzeń i maszyn elektrycznych pod napięciem, silników spalinowych i pojazdów mechanicznych, ciał stałych, np. tkaniny, drewno,... Ze względu na możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, dysza powinna być wykonana z materiałów nie przewodzących prądu. Skuteczna w gaszeniu, ale w procesie gaszenia może powstać HCl, bardzo szkodliwy dla urządzeń i kabli elektrycznych.

Gaśnica śniegowa

gaszenie żywności, lekarstw, sprzętu precyzyjnego oraz urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia oraz - z mniejszą skutecznością - ciał stałych, np. tkaniny, drewno,... Ze względu na możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, dysza powinna być wykonana z materiałów nie przewodzących prądu. Po ugaszeniu, konsekwencje użycia tej gaśnicy są mniejsze niż w przypadku gaśnicy proszkowej. Zagrożeniem dla urządzeń (i ludzi) może być niska temperatura CO2 u wylotu gaśnicy.

Gaśnica pianowa

gaszenie cieczy palnych, z mniejszą skutecznością ciał stałych, np. tkanin, drewna,... Gaśnica pianowa starego typu (wyposażona w zbijak) stopniowo wycofywana jest z użycia. Jej zasadniczą wadą jest brak możliwości zatrzymania wypływu środka gaśniczego, brak wskaźnika oraz niewygodne użycie. Zastępowana jest przez nowsze gaśnice pianowe z kierowanym strumieniem piany lub inne typy gaśnic.

Gaśnica halonowa

bardzo skuteczna w gaszeniu urządzeń i maszyn elektrycznych pod napięciem, bez szkodliwych dla nich następstw (ale szkodliwa dla środowiska, w związku z tym stopniowo wycofywane. Nadal instalowane w zastosowaniach wojskowych - np. łodzie podwodne, w przemyśle kosmicznym, etc.)

Agregaty gaśnicze

to z kolei duże gaśnice zamontowane na kółkach, ze względu na swój ciężar np. 2 x 25 kg . Występują zarówno proszkowe, jaki i śniegowe i pianowe agregaty.

Istotne jest oczywiście, aby gaśnice były w każdej chwili dostępne (nie pozamykane w schowku, bądź zastawione paletą z towarem), aby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni w użyciu sprzętu gaśniczego, ale to już zupełnie inny temat, który będziemy rozwijać na tych łamach w przyszłości, regularne konserwowanie gaśnic, z umieszczeniem na nich informacji: kiedy ostatnio nastąpiła kontrola, kiedy przypada następna.

Z nowych rozwiązań, z jakimi możemy się spotkać w zakładach przemysłowych, to gaśnice płynowe (pianowe) AFFF, gdzie jako środek gaśniczy wykorzystana jest woda zmieszana ze środkiem FC 3041 G. Tworzą cienką warstwę na płonącym materiale, działającą tłumiąco na pożar.


Galeria
AFORYZMY
Kalendarz
Copyright © 2005-2020 by OSP Gilowice - All Rights reserved