top_start
MENU GŁÓWNE
INNE
INFORMACJE
OSP Gilowice
43-227 Gilowice
ul. Korfantego 70
448-75-55
Polecamy!!!
Gilowice
Kościół NMP

Miejscowość zamieszkuje ok. 1100 osób. Sołtysem Gilowic jest obecnie Bronisław Lukasek. W skład rady sołeckiej wchodzi 15 osób. Są to: Andrzej Kapica, Antoni Bartoń, Bronisław Lubański, Jan Botor, Krzysztof Mandla, Henryk Przewoźnik, Jerzy Nycz, Walenty Bartoń, Andrzej Watoła, Jan Nowak, Jerzy Sajdok, Jerzy Moroń, Stefan Michalik, Józef Koczor.

Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich liczą 52 członków. W skład zarządu KR wchodzą Bronisław Lukasek, Sylwester Pawełek i Teresa Przewoźnik. Kołu Gospodyń Wiejskich przewodniczy Zofia Wawrzyczek.

Na terenie Gilowic działa Ochotnicza Straż Pożarna, której prezesem jest Andrzej Watoła, a naczelnikiem Adam Tomala. Gilowickie OSP ma już powyżej 50 lat.

Gilowice są fenomenem w szkolnictwie. Ze względu na małą liczbę uczniów gilowickie dzieci uczęszczają do szkoły we Frydku, ale od września 1994 roku w Gilowicach istnieje Liceum Ogólnokształcące. Obecnie dyrektorem jest magister Magdalena Szuster, ale Liceum w Gilowicach najwięcej zawdzięcza doktor Halinie Brehmer. To właśnie ona kierowała liceum w początkach jego istnienia i nadała mu jego swoisty charakter. Wprowadziła ona w liceum wiele ceremonii szkolnych. Dzięki niej w liceum panuje dyscyplina i porządek.

Budynek Liceum Ogólnokształcącego

3 listopada 1998 roku w budynku gilowickiego Liceum Ogólnokształcącego podpisano umowę na mocy której utworzono w Gilowicach Zamiejscowy Ośrodek Politechniki Krakowskiej. Na inaugurację roku akademickiego w Gilowicach przybyło wielu zaproszonych gości. Byli to między innymi biskup Gerard Bernacki i wojewoda śląski Marek Kempski. Pierwsze zajęcia studentów Politechniki Krakowskiej w Gilowicach odbyły się 27 lutego1999 roku.

Od dwóch lat przy liceum działa hala sportowa o wymiarach olimpijskich. W tej hali odbywa się wiele imprez sportowych. Przy liceum działa klub sportowy "Gilus". W Gilowicach odbył się niedawno międzypaństwowy mecz Polska-Belgia.

Galeria
AFORYZMY
Kalendarz
Copyright © 2005-2020 by OSP Gilowice - All Rights reserved