top_start
MENU GŁÓWNE
INNE
INFORMACJE
OSP Gilowice
43-227 Gilowice
ul. Korfantego 70
448-75-55
Polecamy!!!
Postępowanie z poszkodowanym przy krwotokach

Dorosły człowiek ma około 5 - 6 litrów krwi. Krew płynie naczy­niami krwionośnymi: tętnicami - bogata w tlen i żyłami - odtleniona. Z uszkodzonej tętnicy krew wypływa pod dużym ciśnieniem i jest jasnoczerwona. Podczas krwotoku żylnego krew jest ciemniejsza i wypływa pod mniejszym ciśnieniem. Krwotok, w wyniku którego krew wydostaje się na zewnątrz, nazywa się zewnętrznym, krwotok do jam ciała - wewnętrznym. W organizmie zdrowego człowieka działają, mechanizmy, które powodują krzepnięcie krwi i powstawanie skrzepu. Im wolniej krew wypływa, tym łatwiej powstaje skrzep i zasklepiają się naczynia. Krwotok może stanowić zagrożenie życia.

Objawy:
 • krwawienie z rany w wyniku przerwania ciągłości skóry
 • krwawienie z nosa, jamy ustnej, oka, ucha, z dróg rodnych u kobiet poza okresem miesiączki
 • pojawienie się krwi w wymiocinach
 • wystąpienie krwi w moczu
 • oddawanie czarnego, smolistego stolca oraz pojawienie się kiwi w trakcie wypróżniania
 • b1adość śluzówek oczu, ust
 • przyśpieszenie słabo wyczuwalnego tętna
 • osłabienie
 • zaburzenia świadomości
 • utrata przytomności.
Nie wolno:
 • myć rozległych ran
 • usuwać z ran ciał obcych
 • używać wąskich opasek uciskowych (np. sznurka)
 • tamować krwotoku przez ucisk w miejscu krwawienia, jeśli zraniona jest gałka oczna, w ranie znajduje się ciało obce lub gdy podejrzewa się złamanie kości czaszki
 • ruszać ratowanego, jeżeli podejrzewa się uraz kręgosłupa lub złamanie kości.
Należy:
 • wezwać Pogotowie Ratunkowe w przypadku obfitego krwawienia lub podejrzenia krwotoku wewnętrznego
 • ocenić, czy krwotok jest wewnętrzny czy zewnętrzny, z jednego miejsca czy z kilku, skąpy czy obfity
 • zachować czystość, gdyż otwarta rana jest podatna na zakażenie
 • włożyć sterylne rękawice gumowe, gdyż kontakt z krwią może być niebezpieczny
 • spróbować opanować krwawienie przez uciśnięcie lub założenie powyżej miejsca krwawienia opaski uciskowej
 • sprawdzić tętno na szyi lub w okolicy nadgarstka
 • zabrać z ratowanym dokumenty z wpisem grupy krwi ratowanego.
Postępowanie z poszkodowanym przy skaleczeniach

Skaleczenie powstaje w wyniku przerwania ciągłości skóry, utrata krwi jest niewielka. U osób zdrowych po chwili w miejscu zranienia tworzy się skrzep. Tylko niektóre skaleczenia wymagają uciśnięcia. Wszystkie na­tomiast trzeba oczyścić i chronić przed zakażeniem np. tężcem. W razie zranienia i zanieczyszczenia rany decyzję dotyczącą dalszego postępowania trzeba pozostawić lekarzowi.

Objawy:
 • pojawienie się niewielkiego krwawienia
 • zaczerwienienie i (lub) obrzęk
 • ból w okolicy zranionego miejsca
 • gorączka.
Nie wolno:
 • używać waty ani ligniny do opatrywania ran.
Należy:
 • umyć i zdezynfekować skaleczone miejsce
 • założyć na małe skaleczenie plaster z opatrunkiem
 • jeśli krwawienie utrzymuje się, ucisnąć skaleczone miejsce i zabandażować
 • zadbać o to, aby skaleczona część ciała była utrzymana w czystości
 • jeśli skaleczenie powstało w wyniku pogryzienia, zawieść ratowanego do lekarza.
Galeria
AFORYZMY
Kalendarz
Copyright © 2005-2020 by OSP Gilowice - All Rights reserved