top_start
MENU GŁÓWNE
INNE
INFORMACJE
OSP Gilowice
43-227 Gilowice
ul. Korfantego 70
448-75-55
Polecamy!!!
Postępowanie z poszkodowanym przy oparzeniach

Oparzenia, są jednym z najczęstszych uszkodzeń ciała towarzyszących różnego rodzaju wypadkom. Większość z występujących oparzeń, może być leczona prostymi środkami w domu. Niestety czasem interwencja lekarza jest niezbędna. Najkorzystniej jest jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny stosując bardzo proste działania prewencyjne.

Najczęstsze przyczyny powstawania oparzeń.

  • oparzenia powstałe w wyniku rozlania gorących płynów(herbata, kawa, olej)
  • kontrakt z ogniem oraz rozgrzanymi przedmiotami(kuchenki, piece, żelazko, gorący metal)
  • oparzenia chemiczne(środki czystości, kwas z baterii, wybielacze, chemikalia)
  • poparzenia elektryczne
  • poparzenia słoneczne.

Typy oparzeń.

Oparzenia można podzielić wg podstawowej trzystopniowej skali. Skala ta wyraża rozległość oraz siłę doznanych uszkodzeń. Z wyżej wymienionych przyczyn powstawania oparzeń, każda jest wstanie spowodować nawet najcięższe uszkodzenia ciała. Przyczyny powstawania oparzeń determinują jednak sposób postępowania z poszkodowanym i udzielania pomocy. Najważniejszą zasadą postępowania charakterystyczną dla wszystkich typów oparzeń, jest jak najszybsze ochłodzenie rejonu oparzeń. Pomaga to zredukować uszkodzenia skóry oraz tkanek leżących pod skórą.

Pierwszy stopień oparzeń:

Oparzenia ograniczają się tylko do wierzchnich warstw skóry.
Oznaki: zaczerwienienie skóry, ból, opuchlizna, nie występują pęcherze. Podczas delikatnego naciskania na skórę, przybiera ona często kolor biały.
Czas leczenia: czas leczenia wynosi od 3 do 6 dni. Może nastąpić łuszczenie się oparzonej skóry(po 1-2 dni).

Drugi stopień oparzeń:

Oparzenia drugiego stopnia, są już bardziej poważne. Obejmują one głębokie warstwy skóry.
Oznaki: oznakami oparzeń drugiego stopnia są pęcherze, zaczerwienienie skóry, ból. Skóra może przyjmować zarówno kolor jasno biały jak i ciemno czerwony.
Czas leczenia: Czas leczenia jest ściśle uzależniony od rozległości oparzeń i moze wynosić do 7 lub więcej dni.

Trzeci stopień oparzeń:

Trzeci stopień oparzeń, jest najbardziej poważnym ze wszystkich stopni. Oparzenia obejmują tutaj wszystkie warstwy skóry oraz tkanki leżące pod skórą.
Oznaki: skóra może przyjmować wygląd wosku, bądź też może dochodzić do zwęglenia skóry i tkanek. W początkowej fazie oparzenia nie odczuwalny jest silny ból, ze względu na uszkodzenia nerwów.
Czas leczenia: Czas leczenia uzależniony jest od rozległości powstałych obrażeń. Często stosuje się przeszczepy skóry z innych zdrowych części ciała. Poparzenia trzeciego stopnia mogą kończyć się śmiercią poszkodowanego.

Co robić w przypadku oparzeń?

Jeśli zorientujesz się, że osoba poszkodowana ma drugi lub trzeci stopień oparzeń, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Jeśli poparzenia są pierwszego stopnia, należy sprawdzić jak rozległą powierzchnię ciała obejmują. W przypadku 15% do 20% uszkodzenia ciała należy postąpić jak w przypadkach poprzednich. Jeśli poparzone jest dziecko, należy nie okładać go mokrymi kompresami lub ręcznikami. Mogłoby to doprowadzić do hipotermii. Należy również wzywać pomoc w przypadku poparzeń prądem oraz w przypadku poparzeń chemicznych.

Uszkodzenia pierwszego stopnia:

Usuń ubranie z obszaru objętego oparzeniem. Następnie należy w miarę możliwości umieścić poparzone miejsca pod strumieniem zimnej wody (jeśli woda jest niedostępna, można użyć dowolnego zimnego płynu pitnego). Nie należy jednak używać lodu do ochładzania poparzonych miejsc. Pamiętaj, aby nie nakładać na poparzone miejsca żadnych tłuszczów ani masła. Mogło by to doprowadzić do zakażenia.
Jeśli poparzenia są mało rozległe należy pokryć oparzone miejsca gazą sterylną lub bandażem. Można podać oparzonej osobie środki przeciwbólowe(np. ibuprofen).

Uszkodzenia drugiego i trzeciego stopnia:

Należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Do czasu przyjazdu pomocy należy poszkodowanego położyć w takiej pozycji, aby nie uszkadzać poparzonej skóry i tkanek. Dalej, należy usunąć wszelkie ubranie lub biżuterię z okolic oparzeń. Pamiętaj!! Nie usuwaj części ubrań, które przywarły do skóry. Nie wolno również przebijać żadnych pęcherzy powstałych przy oparzeniach.
Można położyć na miejsca oparzeń sterylne, mokre bandaże.

Oparzenia powstałe w wyniku działania ognia.

Najpierw ugaś ogień. Można to zrobić, przetaczając palącą się osobę po ziemi. Przykryj poparzoną osobę kocem lub marynarką. Usuń spalone części ubrań oraz biżuterię z okolicy oparzeń. Wezwij niezwłocznie pomoc medyczną. Dalej należy postępować zgodnie z zaleceniami dla drugiego i trzeciego stopnia poparzeń.

Oparzenia chemiczne i elektryczne.

Przemywaj poparzone miejsca bieżącą wodą przez 5 lub więcej minut. Jeśli oparzenia są rozległe, można użyć wanny, prysznica, lub nawet węża ogrodowego. Pamiętaj, aby nie zdejmować żadnego ubrania, zanim nie przemyjesz poszkodowanego wodą. Po obmyciu poszkodowanego, można usunąć ubrania z okolicy oparzeń. Jeśli oparzenia są mało rozległe, należy przemywać je przez następne 10-20 minut. Następnie należy opatrzyć ranę sterylnym opatrunkiem.
Oparzenia chemiczne twarzy i oczu wymagają natychmiastowej reakcji. Należy płukać dużą ilością wody oraz wezwać natychmiast lekarza.
Czasem oparzenia elektryczne i chemiczne mogą być niewidoczne i obejmować tkanki wewnętrzne. W przypadku, gdy dziecko połknęło substancję szkodliwą należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

...
Galeria
AFORYZMY
Kalendarz
Copyright © 2005-2020 by OSP Gilowice - All Rights reserved