top_start
MENU GŁÓWNE
INNE
INFORMACJE
OSP Gilowice
43-227 Gilowice
ul. Korfantego 70
tel. 448-75-55
Wspieramy!!!

Reklamy
Jak obliczyć i przekazać 1% podatku dla OSP Gilowice

  Przekazanie 1 proc. podatku na rzecz Związku OSP RP za 2019 rok
 1. Aby przekazać 1 procent podatku, trzeba wypełnić zeznanie roczne: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.
 2. W zeznaniu należy:
  • obliczyć kwotę podatku należnego: PIT-28 poz. 104, PIT-36 poz. 180, PIT-36L poz. 51, PIT-37 poz. 112, PIT-38 poz. 34,
  • wyliczyć kwotę darowizny, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w rubryce:
        PIT-28 poz. 138,
        PIT-36 poz. 314,
        PIT-36L poz. 110,
        PIT-37 poz. 126,
        PIT-38 poz. 62.
 3. W zeznaniu: PIT-28 poz. 136, PIT-36 poz. 312, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 60 należy wpisać nazwę: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - 0000116212: PIT-28 poz. 137, PIT-36 poz. 313, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 61

  Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (np. na konkretny cel tj. poprzez dookreślenie OSP, której wpłata dotyczy).
  Aby przekazane środki trafiły do OSP Gilowice należy dodać klauzulę "1% dla OSP Gilowice, 43-227 Gilowice, ul. Korfantego 70, woj. śląskie, gmina Miedźna"
 4. Zeznanie podatkowe za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2008 r. Osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zeznanie podatkowe (PIT-28) składa do dnia 31 stycznia 2019 r.
 5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - wpłaca pieniądze na rachunek bankowy wskazanej organizacji pożytku publicznego w naszym przypadku na numer konta: 36 1060 0076 0000 3310 0005 7883. Urząd na przekazanie darowizny będzie miał trzy miesiące od upływu terminu dla złożenia rocznego PIT.
 6. Minister Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim Nr 99 pozycja 1078 z dnia 28 grudnia 2007 r. wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r. W wymienionym wykazie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony jest na str.72.
 7. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 526-025-14-11, siedziba: 00-340 Warszawa,
 8. ul. Oboźna 1, nr KRS: 0000116212 zgodnie z prośbą Ministerstwa Finansów podał dnia 25.10.2007 r do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informację na temat rachunku bankowego właściwego do przekazywania zadeklarowanych przez podatników darowizn na rzecz Związku OSP RP. Z dniem 29 listopada 2007 r. tj "Dniem Wydzielenia" Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zmienił bank i stał się klientem Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (integracja Banku Pekao S.A. i Banku BPH SA). O zmianie banku ( nr konta pozostaje bez zmian) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie został poinformowany pismem z dnia 28.12.2007 r. Dane aktualne:

  BANK: Bank Pekao S.A. I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie
  NR KONTA: 36 1060 0076 0000 3310 0005 7883.
Więcej informacji


Przykłady:
Galeria
AFORYZMY
Kalendarz
Copyright © 2005-2020 by OSP Gilowice - All Rights reserved