top_start
MENU GŁÓWNE
INNE
INFORMACJE
OSP Gilowice
43-227 Gilowice
ul. Korfantego 70
tel. 448-75-55
Wspieramy!!!

Reklamy
HISTORIA OSP

Historia powstania OSP w GILOWICACH

W oparciu o wspomnienia najstarszych mieszkańców sołectwa Gilowice stwierdzić należy, że historia OSP Gilowice sięga roku 1948. W tym to czasie kilku społeczników na czele z Ludwigiem Sitko, Ludwigiem Boryczka, Rafałem Bartoń korzystając z doświadczeń sąsiednich jednostek OSP tj. Miedźna, Góra, Wola, a także czując potrzebę niesienia pomocy innym w różnych zagrożeniach założyli OSP GILOWICE, najmłodszą jednostkę w obecnej gminie Miedźna.

Początki działalności były bardzo trudne to przecież lata powojenne, brak prawie wszystkiego. Inicjatorzy nie załamali jednak rąk i zaczęli mozolnie gromadzić prosty sprzęt gaśniczy, ale nie w remizie, tylko w prywatnej stodole pana Sitki. Do pożarów druhowie używali konnego zaprzęgu Ludwiga Boryczki. Aktywność tych kilku zagorzałych działaczy zachęca następnych do wstępowania w szeregi straży pożarnej. Byli to Kuszek Jan, który został naczelnikiem, Botor Klemens, Gołuchowski Kazimierz. W tym czasie w sołectwie powstaje Kółko Rolnicze, które staje się wielkim sojusznikiem naszej jednostki. Prezes O.S.P. pan Sitko, będąc jednocześnie prezesem Kółka Rolniczego użycza na rzecz O.S.P. traktora z przyczepą , jako pojazdu gaśniczego, który jest wykorzystywany przez długi okres czasu. Członków- strażaków znowu przybywa, wstępują kolejni członkowie: Dudziak Józef, Nycz Augustyn, Szafron Stanisław, Kuszek Zygmunt, Kuszek Franciszek, Kubulus Gerhard, Siuta Teodor, i w tym rozszerzonym składzie O.S.P. rozwiązuje problem pomieszczenia na sprzęt gaśniczy adaptując boks garażowy udostępniony przez Kółko Rolnicze na rzecz O.S.P. Dach tych garaży posłużył także jako miejsce umieszczenia syreny wzywającej druhów do akcji. Pomimo braku lokalu z prawdziwego zdarzenia O.S.P. z zarządem w składzie: Sitko Ludwig, Kubulus Gerhard, Siuta Teodor, Kuszek Franciszek, Szafron Stanisław, Kuszek Jan prowadziła swą działalność biorąc udział w akcjach pożarowych, ćwiczeniach, kontrolach przeciw pożarowych, a także poszerzając ją o stronę kulturalną organizując festyny strażackie.

Społeczeństwo widząc zaangażowanie tych ludzi i potrzebę ich bycia w sołectwie rozpoczęło w czynie społecznym budowę remizo- świetlicy, którą oddano do użytku w 1971r. Głównymi inicjatorami oraz największy wkład w tę budowę wnieśli: Piłatyk Wojciech, Morkisz Walenty, Maj Jan, Kubulus Gerhard.

W O.S.P. nastąpiło kolejne odmłodzenie składu zarządu: prezes Kuszek Zygmunt, naczelnik Kuszek Franciszek, skarbnik Siuta Teodor, sekretarz Bartoń Rafał, gospodarz Szafron Stanisław. Nowy zarząd rozpoczął pracę z wielkim animuszem. W krótkim okresie sprowadzono do remizy pierwszy samochód marki Lublin, znalazło się też miejsce dla drugiej motopompy. Mając w dyspozycji z Kołem Gospodyń Wiejskich salę rozszerzono działalność kulturalną (zabawy, pokazy). Do straży wstępują kolejni członkowie Lubański Stanisław, Wygrabek Franciszek, GwóĽdĽ Leon, Nycz Jerzy, Wygrabek Eugeniusz, Kapica Andrzej. W następnym walnym zebraniu następują drobne korekty w składzie zarządu: skarbnikiem zostaje Wygrabek Franciszek, sekretarzem Nycz Jerzy, druh Wygrabek Franciszek pełni także funkcję kierowcy pojazdu. Głównym zadaniem O.S.P. pozostało jednak nadal gaszenie pożarów, a tych w owym czasie nie brakowało. Dlatego nieodzownym stawał się wóz bojowy ze zbiornikiem na wodę i taki, choć już wysłużony O.S.P. Gilowice otrzymała w 1977r. dzięki pomocy Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Pszczynie, która bardzo sobie chwaliła współpracę z naszą jednostką . Koniec lat siedemdziesiątych to zastój w działalności O.S.P. Gilowice, dlatego z inicjatywy druhów Chrostek Alojzy i Wasztyl Antoni będących członkami zarządu gminnego w Brzeszczach nastąpiła zmiana zarządu: prezesem został Lukasek Bronisław, naczelnikiem Lubański Stanisław, skarbnikiem Kapica Andrzej, sekretarzem Grabowski Antoni, gospodarzem Nycz Jerzy. Nowy zarząd za główny cel wyznaczył sobie pozyskanie utraconych członków, a także uaktywnienie działalności całej organizacji. Na stałe do zadań weszło rozprowadzanie kalendarzy wśród mieszkańców Gilowic i Frydku. Duża pomoc O.S.P. Gilowic otrzymała w osobach druhów Chrostek Alojzy i Wasztyl Antoni członków zarządu gminnego, którzy pomogli w usprzętowieniu jednostki, a także w wielu przypadkach służąc radami. Nasza jednostka brała udział w wszelkiego rodzaju zawodach pożarniczych zajmując w nich wysokie miejsca. Członkowie naszej straży brali udział w akcjach "posesja", a także w wszelkiego rodzaju uroczystościach organizowanych przez inne jednostki O.S.P.(poświęcenie sztandaru- Miedźna, jubileuszowe- Jawiszowice, otwarcie remizo-świetlicy- Zasole) W 1984 roku na naczelnika wybrano ponownie Kuszek Franciszka. W następnym zebraniu wyborczym prezesem zostaje druh Watoła Andrzej, naczelnikiem Lukasek Jerzy, skarbnikiem Kapica Andrzej, z- ca naczelnika Nycz Jerzy, gospodarzem Widuch Andrzej.

Nowy zarząd kontynuując zadania poprzedników jako główny cel postawił sobie zorganizować w swojej jednostce drużynę młodzieżową co udało się w pełni. Do drużyny tej wstąpił: Jankowski Henryk, Świerkot Adam, Wygrabek Grzegorz, Chowaniec Jerzy, Botor Maciej, którzy zaczynają rywalizować w zawodach pożarniczych z młodzieżowcami innych O.S.P. w gminie. W 1993r. następuje zmiana naczelnika, którym zostaje druh Tomala Adam stawiającym jeszcze bardziej na młodzież, której poświęca wiele czasu prowadząc ćwiczenia i szkolenia. Sukcesy drużyny młodzieżowej zachęcają jeszcze młodszych do wstępowania w nasze szeregi. Są to: Komraus Zbigniew, Kapica Tomasz, Myszor Łukasz, Płonka Stanisław, Kuczera Mariusz, Goc Bogusław, Watoła Janusz, Watoła Mariusz, Watoła Krystian, Lukasek Rafał, Myszor Marek, Goc Adam, PrzewoĽnik Roman. Drużyna młodzieżowa staje się chlubą naszej jednostki nie mając sobie równych w gminie a i w zawodach rejonowych i wojewódzkich zajmuje czołowe lokaty.

Z inicjatywy prezesa O.S.P. strażacy w czynie społecznym przy pomocy Urzędu Gminy remontują pomieszczenie biurowe, które służy także Radzie Sołeckiej. Duży postęp następuje także w gospodarce powierzonym sprzęcie i umundurowaniu, które na bieżąco jest uzupełniane. Przez swoje zaangażowanie w życiu sołectwa wzrasta autorytet O.S.P. w społeczeństwie, które ufundowało sztandar poświęcony w 1993r.

W 1996r. O.S.P. funduje dwie figury św. Floriana, duża dla kościoła parafialnego, a mała do remizy gdzie patronuje strażakom. W ostatnich latach w naszym sołectwie zmalała ilość pożarów, dlatego więcej czasu poświęcamy profilaktyce przeciwpożarowej, podnoszeniu sprawności bojowej oraz działalności kulturalno-oświatowej.

Druhowie naszej jednostki nie omijają także uroczystości kościelnych uczestnicząc w nich z pocztem sztandarowym. Najlepszym tego przykładem jest Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej w parafii Frydek- Gilowice, w której uczestniczyła liczna delegacja strażaków.

W ostatnim okresie zarząd podjął starania o pozyskaniu nowego samochodu pożarniczego, który byłby bardzo pożądany gdyż nasza jednostka obsługuje także sąsiednie sołectwo, w którym nie działa straż pożarna a wokół rozciągają się lasy stwarzające zagrożenie pożarowe. O potrzebie posiadania tego pojazdu poświadczyła również ubiegłoroczna powódź, w czasie której braliśmy ciągły udział.

Analizując historię naszej jednostki zarząd O.S.P. Gilowice podjął uchwałę o złożeniu wniosku do Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" dla uhonorowania tych członków O.S.P. co przeszli już do historii, obecnie działających a także aby zachęcić młode pokolenie do wstępowania w nasze szeregi żeby widziano trud i poświęcenie jest docenione nie tylko na szczeblu sołectwa, gminy, rejonu ale także województwa.

HISTORIA OSP

Krótki zarys historii jednostki OSP Gilowice

Jednostka ta powstała w 1948. Jej założycielem był Ludwik Sitko, Ludwik Boryczka i Rafał Bartoń. Po wybudowaniu remizy w 1971 jednostka otrzymała samochód ciężarowy marki Lublin. Kolejnym samochodem był Star 28, następnie Żuk, a obecnie w posiadaniu jest lekki samochód pożarniczy typu Lublin II.

Społeczeństwo sołectw Gilowice i Frydku w dowód uznania za ofiarność i zaangażowanie strażaków w ochronie przeciwpożarowej ufundowało sztandar, który został poświęcony w 1993 r. i udekorowany "Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa" w 1998 r, podczas obchodów jubileuszu 50-lecia powstania jednostki w Gilowicach.

Skład drużyny sportowo pożarniczej:
Tomala Adam, Watoła Janusz, Pająk Adam, Sajdok Przemysław, Watoła Krystian, Goc Adam, Wójs Michał, Mandla Artur, Lukasek Rafał.
    Największe sukcesy drużyny pożarniczej to:
  • zajęcie I -go miejsca w eliminacjach gminnych w roku 1994, 95, 96, 97, 99, 2002, 2005 r.
  • zajęcie II -go miejsca w powiatowych zawodach pożarniczych w roku 2001 i 2003 -gdzie przegraliśmy bój o pierwsze miejsce o 0,4 sekundy.
Skład drużyny młodzieżowej:
Gołuchowski Wojciech, Kuczera Adrian, Wyroba Adrian, Richlewski Mateusz, Czernik Krystian, Lorek Paweł, Klenczar Dawid, Klenczar Łukasz, Miiler Oskar, Kempka Paweł.
    Największe sukcesy młodzieżowej drużyny pożarniczej to:
  • zajęcie I -go miejsca w zawodach rejonowych drużyn młodzieżowych w Studzionce w 1996 r.
  • V -te miejsce w zawodach wojewódzkich w Jastrzębiu w 1996 r.
Drużyny w dalszym ciągu doskonalą swe umiejętności.

Jednostka prowadzona jest przez prezesa Andrzeja Watoła i naczelnika Adama Tomala.

Galeria
AFORYZMY
Kalendarz
Copyright © 2005-2020 by OSP Gilowice - All Rights reserved